AGA

Adunarile generala a actionarilor Arctic S.A. reprezinta organul suprem de conducere al societatii, fiind formata din toti actionarii sau reprezentantii imputerniciti ai acestora. Dispozitii generale privind AGA se regasesc in Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile ulterioare.

AGA

Desfasurarea Adunarilor Generale si respectarea drepurilor actionarilor Arctic SA

Adunarile generala a actionarilor Arctic S.A. reprezinta organul suprem de conducere al societatii, fiind formata din toti actionarii sau reprezentantii imputerniciti ai acestora. Dispozitii generale privind AGA se regasesc in Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile ulterioare.
Pagina web a Arctic poate furniza informatii necesare privind convocarea AGA si cu deciziile adoptate ulterior. Documentele suport sunt publicate pe website-ul arctic.ro si puse la dispozitia tuturor actionarilor.

Sectiunea dedicata Adunarilor Generale ale Actionarilor de pe website-ul Arctic poate contine informatii in legatura cu activitatea societatii, informatii ce pot fi accesate in mod gratuit si public. De asemenea, actionarii Arctic S.A. care doresc sa adreseze intrebari consiliului de administratie privind activitatea societatii inainte de momentul intrunirii AGA, iar informatiile se regasesc deja in sectiunea precizata mai sus, raspunsul se considera dat.

Hotararile AGA Arctic S.A. sunt obligatorii si pentru actionarii ce nu au participat la aceasta ori au votat impotriva. Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati!